Commissies

Marien van der Ent – Voorzitter
Thijs Mielekamp
Manon Hesselink
Moniek Vierkant
Lidewij van Dijk
Francis Brockotter

E-mail: jeugdcommissie@hcw.nl

Het doel van de Technische Commissie (TC) is om specifiek en gericht activiteiten te ontwikkelen, die bijdragen aan de ontwikkeling van handbal als teamsport (op een hoger plan/niveau brengen) en aan de individuele ontwikkeling van de spelers binnen de vereniging van HCW handbal. De TC werkt onder aanvoering van de voorzitter en heeft binnen het bestuur één aanspreekpunt waarmee gecommuniceerd wordt over de technische zaken.

Annet Roerdink – Voorzitter
Stephan Heijerman

E-mail: technischecommissie@hcw.nl

Sportverenigingen in het algemeen, en dus ook HCW, kunnen niet alleen bestaan van de contributie. Sponsoring door bedrijven en instellingen is een noodzakelijke aanvulling op het budget van een vereniging.

Ook HCW heeft een actieve sponsorcommissie die zich er voor inzet om HCW een club te laten zijn met een acceptabele contributie, zodat het voor iedereen mogelijk is om handbal als sport te beoefenen.

De sponsorcommissie houdt zich bezig met het beheren van het sponsorbestand van HCW. Dus niet alleen het binnenhalen van nieuwe sponsors, maar wat natuurlijk veel belangrijker is; het binnen houden van sponsors.
Dit wordt bereikt door de sponsors een attractief pakket van sponsor mogelijkheden te bieden, waarmee tegen een zeer schappelijke prijs optimale exposure wordt geboden.

Tevens worden er jaarlijks speciale activiteiten georganiseerd voor de sponsors, zodat naast de daadwerkelijke sponsoring ook een bepaalde vorm van saamhorigheid tussen de sponsors onderling wordt gestimuleerd, en de sponsor niet het gevoel krijgt dat het alleen maar een financiele bijdrage aan de club geeft.

Heeft u belangstelling om de vereniging op enige wijze te steunen dan kunt u contact opnemen via de mail sponsor@hcwwinterswijk.nl of rechtstreeks met een van de onderstaande leden van de sponsorcommissie:

Raimon Bollen – 06-19878611 – Voorzitter
Dorinda Grievink
Tobie Spellbrink

De activiteiten commissie is gedurende het gehele jaar bezig met het organiseren van gezellige en sportieve activiteiten, die los staan van de reguliere handbal-competities. Deze activiteiten worden verspreid over het jaar, zodat er bijna altijd wel iets te doen is in onze sporthal.

Natuurlijk wordt er opgelet dat er voor alle leden activiteiten georganiseerd worden.

Maarten Vierkant
Tessa Beusink
Karin Heinen
Maud Bloemers
Jenny van Beurden

E-mail: activiteitencommissie@hcw.nl

De bloemencorso commissie is verantwoordelijk voor onze deelname aan het Winterswijks Bloemencorso iedere laaste weekend van augustus.

Taken van deze commissie is:

  • Onderwerp van de corsowagen
  • Bezetting tijdens vaste bouwavonden
  • Schema beheren ivm bouw
  • Organisatie plakavonden

Stephan Heijerman
Raimon Bollen

E-mail: corsocommissie@hcw.nl